Utfrågning - Vart tar den ideella kulturen vägen?

Ax

Vi bjuder in de nya ledamöterna i riksdagens kulturutskott för att med egna ord får berätta vad de vill med den ideella kulturen de kommande fyra åren. Därefter ställer vi dina och våra frågor till dem. Kom och lyssna, fråga och diskutera den ideella kulturens framtid efter valet 2018. Under seminariet kommer vi ha med oss en Graphic recorder som i realtid kommer att tolka seminariet med tekniken "graphic recording".

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00

Arrangör: Ax
Kategori: Kulturpolitik