Världens mammor - från konstprojekt till kvinnorörelse för demokrati

KISAM Konsten i Samhällsutvecklingen

Det började med att Barnavårdscentralen i Motala slog larm, att många mammor och barn satt isolerade i sina hem. Konstprojektet Världens mammor startades i Motala 2016. Det är konsten som är det universiella språket som vi möts genom. Idag finns vi på 5 platser i Östergötland, vi utbildar och startar upp Världens mammor även utanför länet och nu är vi på väg att ta steget ut i det internationella, till FN i Nairobi. Vi kallar oss en kvinnorörelse för demokrati!

Initiativtagaren till både KISAM (konsten-i-samhällsutvecklingen) och Världens mammor, Sira Jokinen Lisse använder konsten som redskap i samhällsutvecklingen. Hon delar med sig av erfarenheterna att driva arbetet med Världens mammor i flera av Sveriges mest segregerade kommuner; Om vad som fungerar och om vad det behöver satsas på!

Vi arbetar med att genom konsten ge redskap till att fler kvinnors röster ska höras och  berättelser ska bli synliga. Vi arbetar med empowerment, delaktighet och demokrati! Och vi gör det tillsammans! Vi gör det genom konstnärligt skapande, kunskapsutflykter, skapar tryggare och vackrare bostadsmiljöer, med ledarskap, inflytande och delaktighet. Fokus ligger på att stärka kvinnor och mammor, eftersom genom att stärka mammorna, så stärker vi även barnen.

KISAM är INTE ett kulturprojekt utan ett utvecklingsarbete där kulturen ingår.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Torget, Munktell Science Park

Arrangör: KISAM Konsten i Samhällsutvecklingen
Kategori: Demokrati, Integration

KISAM deltar även med:
Världens mammor - från konstprojekt till kvinnorörelse för demokrati

Foto: Sira Jokinen Lisse
Foto: Sira Jokinen Lisse