Vad är kulturens roll i gestaltad livsmiljö?

Kulturförvaltningen, Malmö stad

Gestaltad livsmiljö är form, design och arkitektur. Hur bygger vi en stad och vilken roll kan kulturen ha? Panelsamtalet kommer att fokusera på aspekter av samhällsutveckling såsom konstnärernas plats i staden, hur näringslivet driver på frågorna, samt de sociala dimensionerna. Hur ser man till att det som en gång lockat konstnärer/kulturskapare till staden finns kvar? Vem är med och bestämmer? Vem får delta?