Hur bygger vi en stad och vilken roll kan kulturen ha?

Kulturförvaltningen, Malmö stad
 

Sverige har fått en ny viktig nationell politik för arkitektur, form och design. Under namnet ”Politik för gestaltad livsmiljö” ryms starka skrivningar om det offentliga som förebild. Många aktörer måste nu prioritera om och sätta arkitektur, form och design högt upp på agendan.
 
Hållbar stadsutveckling handlar om att låta staden växa och utvecklas utan att ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden äventyras, och att de inte växer på varandras bekostnad. För att utveckla samhället hållbart behöver alla fyra hållbarhetsdimensionerna inkluderas och ges utrymme i planeringen.
 
Detta panelsamtal fokuserar på frågor kring hur kulturens aktörer kan bli en naturlig del i samhällsbyggandet i förhållande till den nya nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Vad behöver förändras? Vem behöver kliva framåt respektive bakåt? Går det att få ingenjörer, planerare och politiker att lyssna på kulturen och ge den utrymme att påverka mer?
 
Form/Design Center i Malmö har blivit utsedd att fungera som nod, det vill säga en knutpunkt mellan offentlig sektor, akademi och innovationsmiljöer inom politikområdet gestaltad livsmiljö. Malmö stad och Region Skåne verkar tillsammans för att Malmö/Skåne, genom Form/Design Center, ska ha en aktiv roll inom den nya politiken.
 
Medverkande i panelen:
Gitte Grönfeldt Wille, Region Skånes kulturchef
Pernilla Conde Hellman, Malmö stads kulturdirektör
Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
Erica Månsson, VD Nilsson &Månsson
Mathias Holmberg, processledare och strateg
Moderator: Julia Fryklund, journalist, samhällstrateg

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Tyréns

Arrangör: Kulturförvaltningen, Malmö stad
Kategori: Demokrati, Konstnärligt