Kompetenser i ett digitaliserat demokratiskt samhälle?

Digitalt först med användaren i fokus, Kommitté för att värna det demokratiska samtalet
 
En bred allmän digital kompetens och medie- och informationskunnighet lyfts fram i den nationella digitala strategin såväl som i demokratistrategin som en förutsättning för den fortsatta demokratiska samhällsutvecklingen.
 
På Folk och Kultur samlas aktörer inom många olika konst- och kulturformer. Vilka medie- och informationskunnigheter behövs i ett digitaliserat demokratiskt samhälle, utifrån ditt perspektiv? Hur arbetar du med MIK?
 
Det nationella biblioteksprojektet Digitalt först med användaren i fokus och Carl Heath, särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet, bjuder in till samtal om vad konst- och kulturvärlden kan göra tillsammans.
 
Digitalt först med användaren i fokus är ett treårigt projekt som syftar till att etablera folkbiblioteken som nav för digital kompetens och demokratisk infrastruktur genom ett brett kompetenslyft av folkbibliotekspersonalen.
 
Carl Heath leder kommittén som ska arbeta för att värna det demokratiska samtalet. Kommittén ska samla aktörer på området och utveckla de utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, t.ex. genom medie- och informationskunnighet.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 14.30 - 16.30
Lokal: Konferensen, STIGA Arena

Arrangör: Digitalt först med användaren i fokus, Kommitté för att värna det demokratiska samtalet
Kategori: Digitalisering, Demokrati