Vad gör den konstnärliga forskningen för samhällsutvecklingen

Stockholms Konstnärliga Högskola

Stockholms konstnärliga högskola deltar på Folk och Kultur 2019 under rubriken ”Vad gör den konstnärliga forskningen för samhällsutvecklingen”. Med hjälp av SKH:s forskare från film, cirkus, dans, opera och skådespeleri kommer vi berätta om samt ge exempel på den konstnärliga forskningens betydelse för samhällsutvecklingen.

Foto: Bengt Söderström
Foto: Bengt Söderström

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 12.00
Lokal: Eskilstuna Folkhögskola 

Arrangör: Stockholms Konstnärliga Högskola
Kategori: Forskning, Konstnärligt

Stockholms Konstnärliga Högskola deltar även med:
Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton