Var växer den urbana kulturen?

Norrlandsoperan

Den urbana kulturens utövare – dansare, musiker, graffitikonstnärer – befinner sig
ofta i ett gränsland mellan amatörer och professionella. Hur kan institutioner och
regioner stötta dessa aktörer så att deras kulturuttryck får samma plats som de mer
etablerade kulturuttrycken? Hur skapar vi nätverk och återväxt för dessa unga
aktörer i (hela) Sverige? I Västerbotten pågår det regionala utvecklingsprojektet
URBAN NORTH som lyfter den urbana dansen på olika sätt. Kom och lyssna på
deltagare från URBAN NORTH och utövare från hela Sverige i ett samtal om var den
urbana kulturen befinner sig just nu och vart den är på väg.

Medverkande:
Armita Ghazinezam - Serietecknare, musiker, och kulturarbetare som brinner för
ungas kultur. Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå.
Ingrid Mugalu - Etnolog och dansare. Jobbar på ABF Stockholm, med samordning
av scenkonstområdet i Sthlm stad. Initiativtagare och del av administrationen i
#tystdansa. Lever och andas hip hop. 
Jouni Vesa - Breakare och grundare av Exiled Dance Crew, en omfattande
dansverksamhet för barn och unga i Luleå. Jobbar med urban kultur som
verksamhetsutvecklare på ABF Luleå.

Samtalsledare:
Minna Lindahl - Projektledare, URBAN NORTH
 

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Tyréns

Arrangör: Norrlandsoperan
Kategori: Regionalt, Konstnärligt

Norrlandsoperan deltar även med:
Hela sanningen?
Att gestalta arkivmaterial och rita om historien