Varför har Strängnäs anställt en kommunförfattare?

Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har 2018-2019 anställt den etablerade och rutinerade Magnus Utvik som författare. Detta med medel från Statens kulturråds satsning "Stärkta bibliotek". Varför anställer man en kommunförfattare? Vad är syftet? Varför behöver vuxna uppmuntras att uttrycka sig i skrift? Hur gör man för att nå fler människor som vill skriva?
 
I Strängnäs kommuns biblioteksplan finns en vision där det står bland annat att demokratin ska främjas och att intresset för läsning och litteratur ska öka i kommunen. Att kunna skriva och läsa är nödvändigt i en levande demokrati. Därför satsas det nu på vuxnas skrivande med olika aktiviteter som också ska resultera i en antologi med nyskrivna texter i bokform hösten 2019.
 
Strängnäs kommun är först i landet att anställa en alldeles egen författare som tillsammans med en litteraturutvecklare och bibliotekspersonalen ska få fler invånare att uttrycka sig i skrift.
 
Om allt detta samtalar kulturchef Christer Hermansson och kommunförfattare Magnus Utvik.

Foto av Magnus Utvik är taget av Eva Lindblad
Foto av Magnus Utvik är taget av Eva Lindblad

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Strängnäs kommun
Kategori: Regionalt, Folkbildning