Vem får säga vad om vad på våra offentliga scener?

Ett panelsamtal om en av vår tids viktigaste frågor.
Helsingborg Arena & Scen AB

Har det blivit nödvändigt att börja begränsa scenutrymmet för personer eller grupper vars värderingar och ståndpunkter vi inte delar? Nog måste det väl ändå finnas en gräns för vilka som ska komma till tals? Eller är det kanske precis tvärtom?
 
Arne Ruth, publicist
Josette Bushell-Mingo, prefekt Stockholms Konstnärliga Högskola
Dmitri Plax, dramatiker och regissör
Åsa Linderborg, kulturchef
 
Moderator: Stina Oscarson, regissör och fri skribent

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Helsingborg Arena & Scen AB