verkstan


En kreativ plats för skapande och rörelse där ungdomar kan förverkliga sina idéer och drömmar, tillsammans!

Här finns ett skapanderum, en musikstudio, speldatorer för e-sport samt en öppen mötesplats med café, sköna soffor, storbildsduk och en mindre scenyta.

Välkommen!

Kulturarrangemang
Lördag den 9 februari
Kl. 10.00 - 15.00 

Lokal: Verkstan, Munktellarenan