Dansa fotosyntesen

Viksjöforsbaletten är en ideell kulturförening i glesbygd. I bland annat EU Erasmus+ projekt är de närvarande i skolan med egna och internationella inspiratörer så att elever lär läroplansämnen med kulturella uttrycksformer.

Lärarna Helena Ehrstrand och Elisabeth Guthu leder presentationen där du bland annat kommer få se danseleverna från Viksjöfors dansa läroplansämnen, till exempel ”Dansa fotosyntesen”.

Universitet från Storbritannien, Grekland och Turkiet har i mångårig samverkan stöttat utvecklingen. Aktuella pågående Erasmus+ projekt är ArtinLan, rhythm4inclusion, MUSILIB och InclusionBySports.

SEMINARIUM
Lördag 9 februari
Kl. 12.45 - 13.45

Arrangör: Viksjöforsbaletten