Visning av Eskilstuna konstmuseums samling

Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna kommun

Under hösten 2018 gjordes en omhängning och enklare ombyggnation av Eskilstuna konstmuseums
basutställning, där verk ur museets samling visas.

Följ med museets konstpedagog på en visning genom utställningens olika teman och se samlingen på ett nytt sätt. Eskilstuna konstmuseums samling består av verk från 1600-talet fram till idag. Tonvikten ligger på svensk 1900-talskonst och här återfinns kända namn som Albin Amelin, Vera Nilsson, Mollie Faustman, Sven X:et Erixson och
många fler.

Samlingen omfattar cirka 6200 verk varav 5000 teckningar, akvareller och grafiska blad, och utökas med cirka ett till två verk varje år. Några av de senast inköpta är verk av Lars Lerin, Gunilla Klingberg, Jacob Dahlgren, Birgitta Burling, Carl Johan De Geer och Siri Derkert. Ungefär 200 verk visas i utställningen just nu.

Plats: Eskilstuna konstmuseum (vi samlas vid receptionen)
Max antal 30 person/visning
Visningen tar ca 45 min
11.00 samt 13.30

Foto; Eskilstuna konstmuseum. Konstverk av Cajsa von Zeipel, Carl Hammoud, Alice Nordun
Foto; Eskilstuna konstmuseum. Konstverk av Cajsa von Zeipel, Carl Hammoud, Alice Nordun

KULTURARRANGEMANG
Fredag 8 februari
Kl. 11.00 - 11.45
samt 13.30 - 14.15
Lokal: Eskilstuna konstmuseum

Arrangör: Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna kommun

Eskilstuna Konstmuseum deltar även med: 
Konstnären och barnet