Från vag idé till till färdigt projekt

KLUMP Subtopia Kulturinkubator

Ideas on Wheels är en workshopmetod för att utveckla en vag idé till ett färdigformulerat projekt. Under prick två timmar utvecklar alla deltagare varsin idé, inom kultur, konst och social innovation, och går därifrån med ett färdigformulerat projekt. Metoden är utvecklad av Subtopia (SE), Platoniq (ES) och European Cultural Foundation (NL), och bygger på ett växelspel mellan helhet och detaljer, användande av andra uttrycksmedel än skriven text, samt framför allt feedback från de andra deltagarna.

  • Om du vill lära dig en metod för att på kort tid hjälpa andra att formulera sociala kulturprojekt.
  • Om du vill undersöka hur idéer kan utvecklas genom att ge och få feedback.
  • Om du helt enkelt vill sätta dig och formulera den där vaga idén du funderat så länge på.

Då är det här workshopen för dig!

  • Inga förkunskaper behövs, men du måste kunna vara med från början till slut.
  • Workshopen genomförs på svenska, men tryckt material finns även på engelska.
  • Ta med dig en vagt formulerad idé som inbegriper andra människor, samt en väl fungerande penna.
KLUMP Subtopia är en företagsinkubator för kulturella och kreativa näringar, samt social innovation. För närvarande arbetar ca 50 entreprenörer inom ca 40 startups med verksamheter inom konst, kultur och socialt företagande, som en del av kulturklustret Subtopia, i Alby söder om Stockholm.

WORKSHOP
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 16.30
Lokal: Konferensen, STIGA Arena

Arrangör: KLUMP Subtopia Kulturinkubator
Kategori: Konstnärligt