Är det dags för en Kulturrevolution?

Historiens första Folk och Kultur är över och efter fyra lyckade dagar är vi överväldigade över den respons konventet har fått. Vi är glada att berätta att Folk och Kultur kommer bli ett årligt återkommande konvent. 

Vi ses igen i Munktellstaden, Eskilstuna 6-9 februari 2019!

loading...

Folk och Kultur är en arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Det är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser. 

När kultursamverkansmodellen infördes 2011 blev det starten på ett utökat samarbete inom kulturen på regional nivå. Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd såg möjligheten till samarbete och högt på dagordningen var frågor som: Hur ska vi synliggöra den regionala kulturens betydelse? Visa kulturens roll i samhällsutvecklingen ur ett regionalt perspektiv? Hur samlar vi politiker från alla olika områden och nivåer på en och samma plats, för att uppleva, delta och få en större kunskap om kulturens betydelse i vårt gemensamma samhällsbygge?
 
När vi träffades en dag i början av 2016 samtidigt som Folk och Försvar pågick i Sälen utbrister Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige "Det borde finnas ett Folk och Kultur" - vi andra tystnar i 5 sekunder och säger sedan; JA, vi skapar ett Folk och Kultur. 
 
Där och då föddes "Folk och Kultur" - ett kulturpolitiskt konvent som vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet. En gemensam mötesplats för att sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer, synliggöra den regionala nivån samt vara en mötesplats och för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.
 
Under drygt två år har vi tillsammans planerat, sökt medel, funnit samarbetspartners och skapat ett stort intresse för detta nya kulturpolitiska konvent. Onsdagen den 7 februari 2018 öppnade Eskilstuna sina portar för det första Folk och Kultur. Nu ser vi fram emot nästa års upplaga. Vi ses igen 6-9 februari 2019 i Munktellstaden, hjärtat av Eskilstuna!

VÅR VÄRDEGRUND

LÄS MER HÄRFOLK OCH KULTUR I MEDIA
LÄS MER HÄR

RIKSDAGSPARTIERNAS KULTURPOLITISKA PROGRAM
LÄS MER HÄR


FOLK OCH KULTUR ÄR ETT MILJÖDIPLOMERAT KONVENT
LÄS MER HÄR

Håll koll på senaste nytt

ORGANISATÖRER

I SAMARBETE MED

MED STÖD AV

I PARTNERSKAP MED