Kultursalong med pussy riot i almedalen

Folk och Kultur arrangerar kultursalong under Almedalsveckan! Måndag 2 juli kl. 18 - 20 på Novgorodgränd 1.

Hur kan en aktiv kulturpolitik stärka konsten och kulturen?

Ett land, region och kommun som vill utvecklas och bygga framtidstro och vill bli än mer attraktiv behöver satsa strategiskt på just kultur. Där kulturen på riktigt får både bara vara och vara en grundbult i samhällsutvecklingen. Hur kan en aktiv kulturpolitik stärka konsten och kulturen?

Marika Lagercrantz håller salong och samtalar med inbjudna gäster. Hur kan kulturpolitiken på nationell, regional och kommunal nivå stärka konsten och kulturen med full respekt för den konstnärliga friheten? Förutsättningarna för att bedriva kulturpolitik, att inför väljarna argumentera för att gemensamma medel ska gå till konst och kulturverksamhet, har förändrats. Samtidigt som det i många sammanhang visar sig att satsningar på kulturella verksamheter får positiva effekter på andra samhällsområden. Vi håller det kulturpolitiska samtalet igång för att stärka de kulturpolitiska frågorna inför valet 2018. Folk och Kultur bjuder in till salong och samtal i Almedalen och därefter i Eskilstuna den 6-9 februari 2019.

Medverkande:
Marika Lagercrantz, skådespelare, ordförande, KLYS
Nina Björby, ordförande, Regional Musik i Sverige
Camilla Wagner, VD, Klara K
Alexey Knedlyakovsky, Pussy Riot
Lusine Dzhanian, Pussy Riot 

PUSSY RIOT VARNAR:
ÄVEN SVERIGE KAN DRABBAS AV DEMOKRATISK REGRESSION

Två av medlemmarna i konstnärskollektivet Pussy Riot, Alexey Knedlyakovsky och Lusine Dzhanian, kommer till kultursalongen i Almedalen för att samtala om kultur och demokrati. Det är jämställdhetsbyrån Klara K som tillsammans med Region Västerbotten tar paret till Almedalen för att samtala under rubriken: Warning signs - how to spot democratic regression.
- Det politiska klimatet i Ryssland gör det omöjligt för oss att utöva vår konst. Regimen är rädda för att vi öppnar människors sinnen, säger Alexey Knedlyakovsky.

Samtalet som leds av Klara K:s VD Camilla Wagner kommer att handla om konstnärer och journalister som måltavla. Alexey Knedlyakovsky och Lusine Dzhanian har sökt politisk asyl i Sverige. Liksom flera andra ur konstnärskollektivet har Alexey Knedlyakovsky suttit fängslad för sin konst.

ARRANGÖR:
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Folk och Kultur i samarbete med Region Västerbotten och Klara K.

Historiens första Folk och Kultur är över och efter fyra lyckade dagar är vi överväldigade över den respons konventet har fått. Vi är glada att berätta att Folk och Kultur kommer bli ett årligt återkommande konvent. 

Vi ses igen i Munktellstaden, Eskilstuna 6-9 februari 2019!

loading...

Folk och Kultur är en arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Det är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser. 

När kultursamverkansmodellen infördes 2011 blev det starten på ett utökat samarbete inom kulturen på regional nivå. Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd såg möjligheten till samarbete och högt på dagordningen var frågor som: Hur ska vi synliggöra den regionala kulturens betydelse? Visa kulturens roll i samhällsutvecklingen ur ett regionalt perspektiv? Hur samlar vi politiker från alla olika områden och nivåer på en och samma plats, för att uppleva, delta och få en större kunskap om kulturens betydelse i vårt gemensamma samhällsbygge?
 
När vi träffades en dag i början av 2016 samtidigt som Folk och Försvar pågick i Sälen utbrister Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige "Det borde finnas ett Folk och Kultur" - vi andra tystnar i 5 sekunder och säger sedan; JA, vi skapar ett Folk och Kultur. 
 
Där och då föddes "Folk och Kultur" - ett kulturpolitiskt konvent som vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet. En gemensam mötesplats för att sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer, synliggöra den regionala nivån samt vara en mötesplats och för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.
 
Under drygt två år har vi tillsammans planerat, sökt medel, funnit samarbetspartners och skapat ett stort intresse för detta nya kulturpolitiska konvent. Onsdagen den 7 februari 2018 öppnade Eskilstuna sina portar för det första Folk och Kultur. Nu ser vi fram emot nästa års upplaga. Vi ses igen 6-9 februari 2019 i Munktellstaden, hjärtat av Eskilstuna!

VÅR VÄRDEGRUND

LÄS MER HÄRFOLK OCH KULTUR I MEDIA
LÄS MER HÄR

RIKSDAGSPARTIERNAS KULTURPOLITISKA PROGRAM
LÄS MER HÄR


FOLK OCH KULTUR ÄR ETT MILJÖDIPLOMERAT KONVENT
LÄS MER HÄR

Håll koll på senaste nytt

ORGANISATÖRER

I SAMARBETE MED

MED STÖD AV

I PARTNERSKAP MED