FREDAG 9 februari

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURPROGRAM

UTSTÄLLARTORGET

Förmiddag fredag 9 februari 09.00-13.00

Parallella programpunkter    Start 09.00

Särarten hos ideella kultursektorn
Ax - Kulturorganisationer i samverkan

09.00-10.00

Barn och ungas kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

09.00-10.00

Talent Coach
Kalmar läns musikstiftelse

09.00-10.00

Frilansare se hit!
SmartSe, Intercult

09.00-10.00

På Flykt
Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar länsmuseum

09.00-10.00

Barn och ungas engagemang i kulturarvet 
Sveriges Hembygdsförbund

09.00-10.00

Öppna musikaliska dörrar
Scenkonst Sörmland och Unga Tankar Om Musik

09.00-10.00

Parallella programpunkter   Start 10.00-10.50

Caring, carrying
Maria Loohuvfvud, José Figueroa                  

10.20-15.20

#FutureOfEurope
Intercult

10.20-11.20

Culture Planning
KISAM

10.50-11.50

Arts School Day Gotlandsmusiken

10.20-11.20

Landets första regionala kulturskola
Regionala Kulturskola, 
Västmanland

10.20-11.20

Takemusu
Marit-Shirin

10.20-11.20

Slöjda gemenskap!
Västra Götalandsregionen

10.20-11.20

Branchens villkor och förutsättningar
Scenkonst Sörmland

10.20-11.20

Parallella programpunkter   Start 11.40

Bryr sig bara högerpopulistiska partier om kulturpolitik?
Kulturkoalition, Arena Ide

11.40-12.40

Dokumentärfilmsserien "Det goda landet"
Sveriges hembygdsförbund

11.40-12.40

Anti-aging 
Sensus Riksförbund

11.40-12.40

Kultur och Hälsa
Region Halland
11.40-12.40

Att stärka konstområdet i regionen
Region Västmanland

11.40-12.40

Kulturen och den urbana normen
Unga på landsbygden

11.40-12.40

Spektrum
Västra Götalandsregionen

11.40-12.40

LUNCHSOFFA  12.00-13.00  Munktell Science Park

Eftermiddag fredag 9 februari 13.00-18.00

Parallella programpunkter   Start 13.00

Mediernas betydelse för Kulturpolitiken
Folk och Kultur

13.00 - 14.30

Silent Disco
Regionteater Väst

13.00-14.00

Mångfald och identitet
Kalmar länsmuseum

13.00-14.00

Pop-up folkhögskola
Vårdinge by Folkhögskola

13.00-14.00

Den känsliga scenen ClownClubben
13.00-14.00
KULTURVALET.SE: Konstpolitiska partienkäten 2018
Konstnärernas Riksorganisation
13.00-14.00

Radiominnen
Hallands bildningsförbund

13.00-14.00

Välkommen hit!
Sverige Berättar
13.00-14.00
KVISK
Katrineholms kommun
13.00-14.00
Europeiska kulturbarn
Dans Västernorrland
13.00-14.00

Black ghost
Big Wind

13.00-14.00

Vad gör Postkodstiftelsen och Arvsfonden för kulturen?
Svenska Postkodstiftelsen och Allmänna Arvsfonden
13.00-14.00

Parallella programpunkter   Start 14.20-14.30

Museilag - Styrning eller frihet
Sveriges museer 

14.20-15.20

Shadowland 2018 en fortsättning
Svenska ASSITEJ

14.20-15.20

Besser & Wisser vet bättre 
Pantominteatern

14.20-15.20

Effekterna av dramatiska villkor
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd, Myndigheten för Kulturanalys

14.20-15.20

Hur utvecklas kulturen och regionen av museum
Region Jämtland

14.20-15.20

Nya kulturella plattformar
Folk och Kultur

14.20-15.20

Vi har en dröm
Eskilstuna Folkhögskola

14.30-15.30

FILM, MAKT, DEMOKRATI
Film i Sörmland, Svenska Filminstitutet, Filmregionerna i Sverige

14.20-15.20

Kulturens roll för integration
Landstinget Dalarna

14.20-15.20

Parallella programpunkter   Start 15.40-15.50

Öppenhet, integritet, kreativitet
Kultur & Näringsliv

15.40-16.40

Unga Röster Möts
Region Västmanland

15.40-16.40

Fiskaren och hans hustru
Långsjö teater

15.40-17.40

Medborgarkritiken
Kritiklabbet

15.40-16.40

Kultur och bildning
Folk och Kultur

15.40-16.40

Kulturarv och UNESCO
Unescorådet

15.40-16.40

Att främja barn och ungas läslust
Hjo Kommun

15.40-16.40

Regionalpolitiska kultursamtal 
Nätverkstan, Folk och Kultur

15.40-16.40

Uppsökande teater - en döende genre i teatersverige 
Västerbottensteatern, 
Norrscen

15.40-16.40

Kryptisk sportgymnastik och samtal om normer 
Danskompaniet Spinn

15.50-16.50

Mer än bara överleva Sprakande

15.40-16.40

Parallella programpunkter   Start 17.00

Galdra
Eskilstuna musikskola

Komma ut
Sternulfs nöje

17.00-18.30

#AlsoMe
Daniella Kullman

17.00-18.00

Upprop för den fria scenkonsten
Teaterförbundet

17.00-18.00

Kvalitet utan lokaler, hur gör man det?
Estrad Norr

17.00-18.00

Kvällsprogram fredag 9 februari


Lower East Manhattan project
Winkir musik och teater

18.20-19.20
 


Västerås Sinfonietta
Västmanlandsmusiken

 
Fest Folk och Kultur!