TORSDAG 8 februari

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURPROGRAM

UTSTÄLLARTORGET

Förmiddag torsdag 8 februari  09.00-13.00

Parallella programpunkter  Start 09.00

Artivist-verkstad
Fredens hus

09.00-10.00

Plats för slöjd
Slöjd Stockholm

09.00-10.00

Kulturarvsåret
Region Gävleborg

09.00-10.00

MEDEA Talks

09.00-10.00

Finns det verkligen bra kultur i hela Sverige?
Hela Sverige ska leva 

09.00-10.00

Att bygga en utställning tillsammans med barn

Eskilstuna kommun

09.00-10.00

Parallella programpunkter Start 10.00-10.20

Vi har en dröm

Eskilstuna Folkhögskola

10.00-12.00

Språkfrö Västmanland
Region Västmanland

10.20-11.20

Regionalpolitiska kultursamtal
Nätverkstan och Folk och Kultur

10.20-11.20

Unga Klara - Ny nationell scen
Scenkonst Sörmland

10.20-11.20

Konsten att delta och mötas
Sveriges konstföreingar

10.20-11.20

Folkungapatrullen
Bilda Mitt

10.20-11.20

Tree Grove Marimba Duo
Tree Grove Marimba Duo

10.20-11.20

Parallella programpunkter  Start 11.30-11.40

Mellan Scylla och Charbydis
Folk och Kultur

11.30-12.30

Kultur- och arbetsmarknads-politik
KLYS och Arbetsförmedlingen Kultur och Media

11.40-12.40

Bach in the Street
Länsmusiken i Stockholm

11.40-12.40

Oroliga tider
Svenskt barnbildarkiv

11.40-12.40

Barn vill sjunga!
Sensus Riksförbund

11.40-12.40

Hur känns det?
Teater Barda

11.40-12.20

Klimatförändringar och kulturarv
Bohusläns museum, Västarvet, Kulturmiljö Halland

11.40-12.40

Folk, liv och e-arkiv
Arkiv Sörmland

11.40-12.40

The PRIO-world
Kultur i Väst

11.40-12.40

Var finns folkbildningen?
Folkbildningsrådet

11.40-12.40

Viskningar
Västerbottensteatern

11.40-13.40

LUNCHSOFFA  11.30-13.00  Munktell Science Park

Eftermiddag torsdag 8 februari  13.00-18.00

Parallella programpunkter  Start 13.00

Kulturen tar plats - kulturpolitiken i lokalsamhället 
Eskilstuna kommun

13.00-14.00

Ideell kultur som gör skillnad
Ideell kulturallians

13.00-14.00

Konstnär oavsett villkor?Konstnärspolitiska utredningen

13.00-14.00

NCDP - nordiskt kulturnät Nordiskt Center för Digital Närvaro

13.00-14.00

Spela aldrig Mozart
Kulturparlamentet

13.00-15.20

Från Nairobi till Rättvik
Folkmusikens Hus

13.00-14.00

Våra historier 
Teaterförbundet

13.00-14.00

Walk the Talk
Riksteatern och Västra Götalandsregionen i samverkan med Riksteatern Väst, Riksteatern Sörmland och Eskilstuna Riksteaterförening

13.00-17.00

Parallella programpunkter   Start 14.00-14.30

Vi har en dröm

Eskilstuna Folkhögskola

14.00-16.00

Svenska museer gör skillnad
Sveriges Museer

14.20-15.20

Bibliotek som symbolfråga 
Botkyrka kommun

14.20-15.20

Min syn på kulturarvet  Riksskådebanan 

14.20-16.20

En samlande mötesplats
SITE

14.20-15.20

Prova på musikundervisning  Nordiskt Center för Digital Närvaro

14.20-15.20

Studier i kulturellt entreprenörskap 
Handelshögskolan Göteborg

14.20-15.20

Värdemetoden 
Kultur och näringsliv

14.20-15.20

Parallella programpunkter   Start 15.40-16.20

Musikundervisning och scenkonst på distans
Stiftelsen folkets hubb

15.40-16.40

Berättande samlingar med människan i centrum
Sörmlands museum

15.40-16.40

Hip hop workshop
Sörmlands landsting

15.40-16.40

Mer arkiv åt folket
Folkrörelsernas arkivförbund

15.40-16.40

Kulturdriven platsutveckling
Västra Götalandsregionen

15.40-16.40

Årets konstkommuner 2017 
Konstnärernas Riksorganisation

15.40-16.40

Samiska kulturyttringar i mellansverige 
Dalarnas museum

15.40-16.40

Parallella programpunkter  Start 17.00

Skrämmande angeläget 
Dalateatern

17.00-18.00

Krigsbarn
Västerbottens museum

17.00-18.00

Ursäkta Oss
Dansnät Sverige

17.00-18.00

Behovet av det livslånga lärandet
Kulturakademin Trappan

17.00-18.00

Tio tusen röda rosor
Wermland opera

Kl. 17.00 - 18.00

Kvällsprogram torsdag 8 februari  

 
Föregångerskan
Blekinge Kronoberg

19.30 - 20.30

Barnen från Frostmofjället   
Teater Västernorrland   

18.00-20.00