headerbild

Vanliga frågor

Arrangera

När öppnar anmälan till Folk och Kultur 2024?
Anmälan till Folk och Kultur 2024 öppnar i början av september 2023.

Deltagarpass

Är min bokning bindande?
Alla bokningar är bindande oavsett vilket deltagarpass du bokat. Vid avbokning utgår full konferensavgift. Ditt deltagarpass får däremot överlåtas till annan person. 

Hur gör jag om jag vill ändra min bokning?
Om du vill ändra din bokning eller har andra frågor gällande ditt
deltagarpass kan du kontakta Folk och Kulturs kansli: info@folkochkultur.se

Hur gör jag om jag inte vet vem eller vilka som ska ha deltagarpasset?
Deltagarpassen till Folk och Kultur är personliga och vi behöver därför
deltagarens för- och efternamn. Kommer du från en större organisation
eller kommun och har svårt att på förhand veta vem eller vilka som kommer
delta kontakta Folk och Kulturs kansli på info@folkochkultur.se

Om Folk och Kultur

Vem/vilka äger Folk och Kultur?

Länsteatrarna i SverigeRegional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, och de tre organisationernas 67 medlemsinstitutioner, arrangerar Folk och Kultur. De tre medlemsorganisationerna har bildat en ideell förening Kulturlyftet – Kultur i hela landet, som är projektägare för Folk och Kultur. Kulturlyftet är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev