headerbild

Kontakt

För frågor kontakta oss på info@folkochkultur.se.

Kansli 

Projektledare
Ismo Railisson
Tel: 070 552 56 50

Kommunikatör
Isabell Schröder
Tel: 070 552 56 24

Postadress (Folk och Kulturs kansli):
Kulturlyftet – Kultur i hela landet/Folk och Kultur
Sabbatsbergsvägen 6
113 61 Stockholm

Styrgrupp 

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Therese Svensson-Stoltz, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige 
Marie Svensson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun
Joacim Wäppling, förste vice ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev