headerbild

Organisation

Är du nyfiken på hur vi är organiserade, vem som sitter i styrelsen och vilka som möjliggör Folk och Kultur? Då kan du läsa mer här.

Länsteatrarna i SverigeRegional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, och de tre organisationernas 67 medlemsinstitutioner, arrangerar Folk och Kultur. De tre medlemsorganisationerna har bildat en ideell förening Kulturlyftet – Kultur i hela landet, som är projektägare för Folk och Kultur. Kulturlyftet är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer.

Styrelsen Kulturlyftet – Kultur i hela landet

Robert Uitto ordförande
(ordförande Länsteatrarna i Sverige)

Nina Björby vice ordförande
(ordförande Regional Musik i Sverige)

Yvonne Rock kassör
(vice ordförande Länsteatrarna i Sverige)

Therese Svensson-Stoltz sekreterare
(ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd)

Hanna Schölander ledamot
(vice ordförande Regional Musik i Sverige)

Fredrik Björkman ledamot
(vice ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd)

Styrgrupp

Robert Uitto ordförande Länsteatrarna i Sverige
Therese Svensson-Stoltz ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
Nina Björby ordförande Regional Musik i Sverige
Marie Svensson ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun
Joacim Wäppling 1:e vice ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland
Adjungerad: Ismo Railisson projektledare Folk och Kultur

Projektgrupp

Ismo Railisson projektledare Folk och Kultur
Mikael Palo chef Kultur och utbildning Region Sörmland
Staffan Jonsson områdeschef Kultur Eskilstuna kommun

För kontaktuppgifter till oss som jobbar med Folk och Kultur, se här.

Möjliggörare

Det finns olika former för hur man kan bidra till Folk och Kultur, exempelvis genom samarbeten och stöd men också genom att arrangera programpunkter eller vara en del av utställartorget.

Samarbeten

Folk och Kultur samarbetar nära med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Partnerskap

Företag och organisationer engagerade i frågor som rör demokrati, regional utveckling, kultur eller hållbarhet för människor och samhälle kan bli konventpartner eller arrangörspartner. Läs mer här.

Stöd

Folk och Kultur har ekonomiskt stöd av Kulturrådet och Eskilstuna kommunföretag.

Folk och Kultur Vänner

Det finns möjlighet att stödja Folk och Kultur genom att bli medlem i Folk och Kultur Vänner. Läs mer här.

Vi möjliggör Folk och Kultur:

Loggor organisation

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev