No. 4 Susanna Janfalk

Susanna Janfalk, Länsmuseichef för Sörmlands museum, delar med sig om sina tankar kring sommarens museibesök och vägen framåt i dessa ekonomiskt ansträngda tider.

Tankar_Susanna

Hej Susanna!

Ett stort grattis till sommarens fina besökssiffror. Hur tolkar du den 37%-ökningen från sommaren 2022?

Tack! Vi är förstås väldigt glada. Det är ett mycket stort intresse för utställningen om NK:s verkstäder, publiken kommer åkande från länet och övriga landet. Särskilt roligt är att många uppskattar vårt arbete med att sätta människan i centrum genom de personliga porträtten av medarbetare och formgivare på NK:s verkstäder. Även den nya familjemiljön Barnen på Nynäs har lockat många besökare i alla åldrar. Vädret spelar förstås in. I juni, med värmebölja och strålande sol hade vi lite lägre siffror, men i juli/augusti exploderade det. Sen tror jag att vi har blivit alltmer etablerade som besöksmål sedan öppningen i nya lokalerna för fem år sedan och utnämningen Årets museum 2020.

Sörmlands museums vision är att vidga vyer och väcka engagemang. Idag står kulturen inför stora utmaningar liksom besparingskrav, och inte minst i Region Sörmland – hur arbetar ni vidare med denna vision i dessa tider?

Vi arbetar med att hitta vägar för att nå dem som inte självklart känner sig hemma på museer. Vi fortsätter att försöka sänka trösklarna med ett brett utbud på kulturkvällarna och märker att vi har många förstagångsbesökare till exempel på julmarknaden. Att försöka nå fler med samma resurs är en utmaning men jag ser att samarbeten är en bra väg. I somras hade vi ett projekt med kulturskolorna i Flen, Vingåker och Katrineholm där museets pedagoger och slöjdkonsulenter hade konst- och slöjdworkshops med företrädesvis nyanlända unga mellan
13-19 år på plats i kommunerna. Gensvaret från deltagarna var överväldigande och bekräftade att museet inte bara har en roll för skapande och bildning utan också som ett nav där människor med olika kulturell bakgrund och språk kan mötas.

Vilken är den senaste kulturupplevelsen som berörde dig?

För några veckor sedan vandrade jag i Italien, med avslutning i Turin. På taket till FIAT-fabriken i Lingotto från 1920-talet finns en testbana för bilproduktionen. Nu är banan, som kallas La Pista 500 både en konstutställning och en park med planteringar, med syfte att också den växtlighet som självsår sig ska få stå kvar. En fin blandning av arkitektur, konst och natur med utsikt över hela staden.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev