Barn, unga och unga vuxna

Det är viktigare än någonsin att barn, unga och unga vuxnas perspektiv, erfarenheter och åsikter formar de kulturpolitiska diskussionerna. De oroliga tiderna vi lever i riskerar att skapa en rädsla för att välja kulturyrket som en framtida yrkesbana, men barn och unga bör vara medskapare i kulturens demokratiska roll i samhället. Unga röster behövs för vår samtida och framtida kulturpolitik.

Därför har Kulturlyftet och Folk och Kultur lanserat en satsning på barn och unga (0-30 år) inför 2023 års konvent. Syftet med satsningen är att tillgängliggöra, inkludera och bredda målgruppen för konventet. Satsningen ska skapa generations- och kunskapsöverskridande möten mellan unga och etablerade kulturaktörer. Barn och unga ska vara en självklar del av Folk och Kultur.

Som en del av denna satsning har vi anställt vår första koordinator för målgruppen barn, unga och unga vuxna. Frida håller kontinuerlig kontakt med unga kulturutövare, föreningar och grupper, i syfte att skapa fler programpunkter med och av unga.


Koordinator barn och unga
Frida Gustafsson

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev