Pressmeddelande: Norden, sápmi och ungas hållbara framtid speglar Folk och Kultur 2024

För sjunde året i rad arrangeras Folk och Kultur – Sveriges största kulturpolitiska konvent i Munktellstaden, Eskilstuna. Mellan den 7 och 10 februari arrangeras närmare 250 seminarier och workshops där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus.

Med stor närvaro från Sveriges politiska företrädare, nationella minoriteter, beslutsfattare, kulturskapare, 150 nationella institutioner, regionala instanser och lokala aktörer är Folk och Kultur en nationell tvärsektoriell plattform för de kulturpolitiska samtalen. Årets innehållsrika program speglar vår samtid och belyser tematik kopplat till dagens stora samhällsutmaningar; klimatförändringar, digitalisering och social hållbarhet.

Det nordiska samarbetet med norska Kulturytring och danska Kulturmødet Mors, med stöd av Nordisk kulturfond, säkerställer utbyte och dialog på en bredare nordisk nivå och lyfter särskilt den yngre generationens framtid. Folk och Kulturs arrangörspartner Luleå kommun presenterar industrins gröna omställning i norra Sverige med konst och kultur som drivkraft i samhällsomvandlingen.

– Konventet smygstartar på samernas nationaldag den 6 februari med nätverket Viermie K som under rubriken Urfolk och Kultur stärker det professionella samiska kulturlivet. Årets program omfattar allt från kulturens roll i totalförsvaret, AI och upphovsrätt till kulturturismen, stadsutveckling och spelkultur som kulturarv. Folk och Kultur är en fest av tankar, kunskapsutbyten och upplevelser som behövs i en värld som är upp och ner på så många håll, säger Ismo Railisson, projektledare för Folk och Kultur.

Kulturminister inviger Folk och Kultur

Folk och Kultur 2024 invigs av kulturminister Parisa Liljestrand (M). Partiledarna Nooshi Dadgostar (V), Muharrem Demirok (C) och Märta Stenevi (MP) svarar på vad deras respektive parti vill med kulturpolitiken och samhällsutvecklingen. Årets keynote speakers är Lars Strannegård, professor i ekonomi och rektor på Handelshögskolan i Stockholm, Moussa Mchangama, medgrundare och senior rådgivare på danska In futurum som arbetar med förändringsprocesser, affärs- och strategiutveckling över de nordiska länderna och Ewa Skoog Haslum, konteramiral Marinchef Försvarsmakten som talar om försvar och civilkurage.

Höjdpunkter ur programmet


Organisationerna Dataspelsbranschen, Sverok, Dataspelscentrum och Embracer Games Archive har ingått ett Folk och Spelkultur-samarbete och diskuterar trender inom spelindustrin och kreativa näringar.

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samtalar om värdet av bilaterala relationer utifrån ett nätverksprogram för kommunala kulturchefer i Sverige och Finland. Voksenåsen lyfter ungas yttrandefrihet i Norden.

Andra exempel på seminarieprogram:

  • I en instabil värld – det våras för kulturdiplomati! Hur kan vi med kulturdiplomati bemöta utmaningarna i dagens värld, dess försvagade demokratier, ökad polarisering och pågående krig? med Litteraturstaden Göteborg/UNESCO
  • Nordiska kulturprojekt – gillar vi samarbete? På vilket sätt tillför den nordiska bidragsgivningen till samarbeten mellan länderna? med Kulturanalys Norden
  • Larmen om miljonhyror för kulturen och byggnader som vittrar sönder – vad är lösningen? med Kungl. Operan
  • Från politisk vilja till verkstad – ett samtal med ledamöter i kultur- och utbildningsutskottet med utgångspunkt i utredningen Kultursamhället om skolan som kulturell mötesplats, med Assitej
  • Vad säger partiernas ungdomsförbund om den nationella kulturpolitiken, med Svensk Scenkonst och Sveriges Museer
  • Hur kan kulturen och kulturturism bidra till att väga upp den allt mer sargade Sverigebilden? med Visit Skåne
  • Evenemang i siffror – ny nationell statistik som beskriver evenemangssektors ekonomiska bidrag till Sverige och i antal arbetstillfällen, med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp och Visita
  • Att verka som konstinstitution i en tid av klimatförändringar, med Färgfabriken
  • Festivalens röst i svensk kulturpolitik och en länk till internationella samarbeten med Sweden Festivals
  • Vad händer med kulturen när folkbildningen skär ner? med Folkbildningsrådet

Folk och Kulturs program 2024 finns här i sin helhet: https://folkochkultur.se/program/onsdag

Folk och Kultur-studion

Värvet-poddaren Kristoffer Triumf är tillbaka i Folk och Kultur-studion, den digitala studio som sänder live från Eskilstuna den 7-9 februari.

– År 2023 var en otrolig upplevelse, att göra så många tv-intervjuer på så kort tid. Så jag är väldigt glad att jag får komma tillbaka igen! Jag älskar Folk och Kultur, säger Triumf.

Via Folk och Kultur-studion kan den som inte kan delta på plats ta del av pulsen på årets konvent via intressanta intervjuer, konstinslag och överraskningar. Det direktsända programmet kommer att sändas via folkochkultur.se kostnadsfritt.

Folk och Kultur i Eskilstuna och Sörmland

Folk och Kultur har sedan starten 2018 arrangerats i Munktellstaden, Eskilstuna och i samverkan med Region Sörmland och Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun bjuder in till ett seminarium på tema dans och cirkus utifrån en rapport om satsningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Eskilstuna konstmuseum visar utställningen Årby bakom rubrikerna där Årbyborna själva får höras i kontrast till medias negativa rapportering om gängvåldet. Region Sörmland satsar på det nya inslaget professionell Speed-dejting där deltagarna får möjlighet att diskutera kulturpolitik och bredda sina nätverk under korta möten med kulturchefer, politiker, föreläsare och andra konventdeltagare. Region Sörmland lyfter också konstpedagogikens betydelse för barn och ungas psykiska hälsa och arrangerar en fortsättning om kulturkanon som var en av höjdpunkterna under Folk och Kultur 2023.

För mer information om program, kontakta:

Ismo Railisson, projektledare Folk och Kultur
ismo.railisson@folkochkultur.se
tel. 070-552 56 50

För pressakreditering och pressintervjuer, kontakta:

Anna Cokorilo, kulturstrateg
anna.cokorilo@fst.se
tel. 070-602 51 15

Pressbilder kan laddas ner från:

https://folkochkultur.se/press-och-media/

Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som hålls i Munktellstaden i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland samt hundratals externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur 2024 genomförs med stöd av Kulturrådet och Sparbanken Rekarne.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev