Pressmeddelande: Nordiskt samarbete mellan tre kulturpolitiska möten och Nordisk Kulturfond!

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur ingår ett treårigt samarbete med norska Kulturytring och danska Kulturmødet med stöd av Nordisk Kulturfond. Syftet med satsningen är att stärka det demokratiska samtalet mellan de nordiska länderna, med särskilt fokus på den yngre generationen. Samarbetet kommer att resultera i gemensamma nordiska program på varje kulturmöte – det första presenteras under Folk och Kultur i Eskilstuna den 7-10 februari 2024.

– Vi upplever ett växande behov av kunskap, dialog och debatt i Norden. De nordiska samhällena förändras snabbt och det har blivit allt viktigare att skapa arenor där vi kan se bortom nationella sammanhang och säkerställa utbyte och dialog på en bredare nordisk och internationell nivå. Vi är därför mycket glada över att se att detta samarbete mellan några av Nordens viktigaste mötesplatser nu tar form, och vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av initiativet, säger Maria Mediaas Jørstad, direktör för Nordisk Kulturfond.

Kultur, demokrati och nästa generation 

2024-2026 kommer samarbetspartnerna skapa nordiska program som kommer att presenteras på varje kulturmöte. Ett särskilt fokus kommer att ligga på demokrati och nästa generation. Det första programmet kommer att presenteras vid kulturmötet Folk och Kultur i Eskilstuna den 7-10 februari 2024. Visionen är att levandegöra Norden för de tusentals deltagarna i de tre länderna. Unga röster i åldern 20-30 år kommer att vara ett stort fokus och en viktig del av programmet för att skapa utrymme för ett mångsidigt och aktuellt samtal över generationsgränserna.   

–  Vi tror att konst och kultur har en viktig roll att spela när det gäller att skapa nya samhällen och formulera de framtidsvisioner som vi bör sträva efter. Med ett nordiskt samarbete mellan de tre kulturmötena är vår ambition att stärka det nordiska samtalet i en tid då världen som vi känner den förändras, säger Trine Bang, direktör för Kulturmødet Mors, Kaia Brænne programchef för Kulturytring och Ismo Railisson, projektledare för Folk och Kultur i ett gemensamt uttalande.

Samarbetet kommer också att undersöka hur det står till med demokratin i de nordiska länderna. De centrala frågorna är vad de nordiska länderna kan lära av varandra, hur man skapar ett inkluderande nordiskt samhälle där nya röster får höras och hur en nordisk framtid ser ut i en global värld. 

Kulturmødet är Danmarks samlingsplats för samtalet om konst och kultur. Under tre dagar i augusti möts konstnärer, makthavare, opinionsbildare och medborgare för att ta tempen på aktuella ämnen i kulturdebatten och bli klokare tillsammans.

Kulturytring är Norges största nationella arena för kulturpolitik, och den viktigaste mötesplatsen för konstnärsorganisationer, forskningsmiljöer, beslutsfattare, kompetensorganisationer och kulturpolitiker i Norge. Arenan samlar hela det norska kulturfältet i samtal och debatter om konst och kulturpolitik, med ett program som i huvudsak har utvecklats av kulturområdet självt. Kulturytring är initierat av Norskt Kulturforum och nästa möte äger rum i juni 2025.

Folk och Kultur är Sveriges största kulturpolitiska konvent och äger rum i Munktellstaden, Eskilstuna i början av februari varje år. Konventet plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner.

För mer information och pressintervjuer kontakta:

Ismo Railisson
Projektledare Folk och Kultur 
ismo.railisson@folkochkultur.se
tel. 070-552 56 50

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev